El nou Protocol d’atenció i acompanyament al naixement a Catalunya que ha presentat el Departament es basa, especialment, en el respecte a les decisions de la dona, l’acompanyament en tot el procés (prepart, part i puerperi), la protecció tant de la seva salut com la del nadó, i a garantir també, tant com sigui possible, la desmedicalització de tot el procés.

Salut presenta el nou Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya

Aquest document, elaborat pel Departament de Salut, actualitza el ‘Protocol del part, puerperi i atenció al nadó’ del 2003 i segueix les recomanaci­ons de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), així com totes aquelles basades en l’evidència científica, amb el màxim respecte a les opinions i voluntats de les dones gestants, i amb l’objectiu que per a elles i les seves famílies el part sigui una experiència positiva.

L’objectiu final és garantir una atenció respectuosa a la maternitat i, en conseqüència, organitzar l’atenció sanitària de manera que preservi la dignitat, la privacitat i la confidenciali­tat de les dones embarassades i els nadons.

El Protocol s’estructura en tres capítols: (prepart, part i puerperi), on es recull l’atenció al nadó. Els aspectes destacats es podrien resumir en els deu punts següents:

 • Garantir la igualtat de drets al marge de l’orientació sexual o la identitat de gènere.
 • Respectar les voluntats de la dona expressades al Pla de naixement.
 • Sol·licitar el consentiment informat de la dona abans de cada prova o procediment.
 • Disminuir el percentatge i la variabilitat de la cesària.
 • Fer la primera visita postpart a domicili, com a primera opció.
 • Detectar precoçment la depressió postpart.
 • Protegir les mares víctimes de violència masclista.
 • Detectar l’exposició al fum ambiental del tabac.
 • Prevenir la síndrome de l’infant sacsejat.
 • Avaluar el risc d’augment de la bilirubina en sang dels nadons i fer la prova de cribratge de cardiopaties congènites crítiques.
   

Més informació sobre el nou Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya

 
Fotografia: Arianda Creus i Àngel García. | Banc d'Imatges Infermeres