• Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona considerem que aquesta convocatòria és del tot insuficient tenint en compte les actuals necessitats del propi sistema de salut català i la disminució constant de llocs de treball que les infermeres han patit en els darrers anys.

El passat 21 de juliol de 2015 la Generalitat de Catalunya va anunciar l’oferta d’ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir els àmbits i sectors prioritaris de l’administració. Del total de places, 340 corresponen a categories professionals de l’àmbit de la salut, de les quals 136 corresponen a la categoria d’Infermera i 11 a Llevadores d’atenció primària.

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona considerem que aquesta convocatòria és del tot insuficient tenint en compte les actuals necessitats del propi sistema de salut català i la disminució constant de llocs de treball que les infermeres han patit en els darrers anys.

Tenint en compte el nombre d’infermeres interines i la disminució general d’infermeres al sistema català de salut, ens trobem en un moment en què estem més lluny que mai de les ràtios europees d’infermeres per habitant. Per assolir aquesta ràtio i poder desenvolupar una assistència de qualitat i amb la persona com a eix del mateix sistema, caldria incorporar més de 17 mil infermeres a Catalunya. La mitjana de la ràtio europea és de 811 infermeres per cada 100 mil habitants, mentre que a Catalunya estem amb una ràtio de 578 infermeres per cada 100 mil habitants, segons les dades del Consejo General de Enfermería de maig de 2015.

Respecte a l’oferta de places comunes per l’Àmbit de l’Atenció Primària i de l’Atenció Hospitalària, pensem que és incoherent donat que es tracta de llocs de treball amb modalitats de pràctica diferents, cadascuna amb la seva pròpia tipologia de funcionament.

Considerem que cal, en termes generals, incorporar més places destinades a categoria d’infermeria dins l’àmbit de l’atenció primària i de l’hospitalari, així com assolir el reconeixement i creació de les categories professionals especialistes. Només d’aquesta manera s’aconseguirà articular estratègies que assegurin el màxim nivell de competència en l’atenció als ciutadans i el respecte al dret a l’adaptació als nous llocs de treball especialitzats.