19 de juliol de 2019

La Direcció General de Professionals de la Salut (DGPS) està ja ultimant els preparatius per a l’aprovació en Consell de Govern del decret d’acreditació infermera per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. Una acreditació que ha de permetre que les més de 45 mil infermeres i infermers exercents a Catalunya dispensar medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica a partir de març del 2020. La DGPS estima que el decret s’aprovarà a finals d’agost.

Tot a punt per a posar en marxa el procés d’acreditació per a la prescripció infermera a finals d’agost

El director general de professionals de la salut, Marc Ramentol i la sub-directora general d’ordenació i desenvolupament professional, Alícia Ávila, han presentat avui a la Comissió de crisi de la prescripció infermera els principals trets característics d’aquest decret en el que es recull el procediment que les infermeres i infermers han de seguir per exercir el seu dret a obtenir l’acreditació tant en àmbits de cures generals com en el de cures especialitzades.
El decret regularà el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a la coneguda com a “prescripció infermera”, tal i com recull el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre i que estableix el desplegament que depèn de cadascuna de les comunitats autònomes.
En el moment en què es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG), s’iniciarà el procediment per a demanar aquestes acreditacions a través d’un procés extraordinari que durarà 4 mesos per a totes les infermeres i infermers que treballin al SISCAT i, de forma paral·lela, un procés ordinari per a la resta d’infermeres del sector privat, que treballin en exercici lliure o infermeres del SISCAT que, posteriorment als primers 4 mesos, necessitin fer alguna sol·licitud.
El procés extraordinari per a les infermeres del SISCAT, unes 30 mil segons dades de la DGPS, s’ha habilitat per agilitzar el procediment i aconseguir acabar el 2019 amb aquestes acreditacions ja atorgades. En els primers quatre mesos a partir de l’aprovació del decret, els centres de treball del SISCAT seran els encarregats de facilitar a l’administració la informació personal i professional de les seves infermeres i infermers que compleixin els criteris per demanar l’acreditació, prèvia autorització de les mateixes. D’aquesta manera, les infermeres del SISCAT no hauran de fer la sol·licitud d’acreditació sinó que ho faran les seves empreses. La resta d’infermeres i infermers podran demanar la seva acreditació de forma ordinària de forma telemàtica i amb signatura digital. Tots els procediments es duran a terme, a partir de la publicació del decret en el DOGC a través del portal canalempresa.gencat.cat o a través de la seu electrònica seu.gencat.cat.

Els criteris per a demanar l’acreditació

Els requisits per poder demanar l’acreditació per a la dispensació de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica són, en el cas de l’àmbit de cures generals, estar en possessió del títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera. En cas de no tenir aquesta experiència mínima, com és el cas de les recent graduades, aquestes hauran de  superar un curs d’adaptació gratuït i online, de 5h i amb contingut vinculat a la receptació i sistemes d’informació. En el cas de voler-se acreditar en cures especialitzades, cal disposar també del títol d’infermera especialista i acreditar una experiència mínima d’1 any com a infermera especialista, és a dir, en un lloc de treball reconegut com a tal. Les IIR’s, que no tindran l’any d’experiència, poden també aconseguir l’acreditació superant el curs d’adaptació.
Segons el text del projecte de decret, l’administració té un termini de 6 mesos per a respondre a les sol·licituds d’acreditació, moment en el que s’hauran d’haver resolt les adaptacions al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) que possibilitin l’accés de les infermeres acreditades i puguin dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica a través de la recepta electrònica.
Pel que fa als medicaments subjectes a prescripció mèdica, aquests estan pendents de  l’elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS i que disposa de dos anys de termini per a resoldre, segons estableix el Real Decreto 1302/2018.  En aquest sentit, Ramentol ha transmès als representants de la Comissió de Crisi de la Prescripció Infermera, que s’estan «estudiant fórmules legals que permetin resoldre aquesta qüestió sense haver d’esperar aquests dos anys».

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres