15 de març de 2019

La Conselleria de Salut de la Generalitat està ultimant els tràmits per poder aprovar, el proper juliol, el decret que ha de regular l’acreditació de la prescripció infermera. La data ha estat concretada després de la intervenció de la consellera Alba Vergés en comissió parlamentària, ahir dijous.

El Govern preveu aprovar aquest juliol el decret que regula l’acreditació per a la prescripció infermera

Fonts del departament, recollides per diversos mitjans, afirmen que s’estan valorant les al·legacions que s’han presentat durant el període de l’audiència pública, entre les que hi ha les presentades pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Aquest projecte de decret concreta el procediment d’acreditació de professionals en base al Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

El Real Decreto estatal estableix que per acreditar-se són requisits en l’àmbit de les cures generals, estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent i complir amb un dels següents requisits:

  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any com a infermera o infermer.
  • Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en matèria de salut de manera gratuïta.

De la mateixa manera, en l’àmbit de les cures especialitzades, cal estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent i del títol d’infermera o infermer especialista i complir amb un dels següents requisits:

  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any com a infermera o infermer especialista.
  • Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en matèria de salut de manera gratuïta.

El projecte de decret, doncs, estableix el procediment necessari perquè les infermeres que compleixin els requisits que estableix la normativa estatal es puguin acreditar per prescriure i que han de desenvolupar, també, totes i cada una de les Comunitats Autònomes en el marc de les seves competències.