L’estudi «Millorant la Relació Terapèutica en les cures infermeres a través de l’evidència», MiRTCIME.CAT, ha detectat en la seva fase inicial una millor relació terapèutica entre les infermeres de salut mental i les persones que atenen quan l’entorn laboral està orientat a la qualitat de les cures. L’estudi, finançat per la Fundació Infermeria i societat, està liderat per l’infermer i docent a la Universitat de Barcelona (UB) Dr. Antonio Moreno-Poyato.

L’estudi MiRTCIME.CAT, finançat per la Fundació Infermeria i societat, publica els seus primers resultats al International Journal of Mental Health Nursing

De les 21 unitats d’hospitalització de psiquiatria d’aguts a Catalunya, 18 han participat en l’estudi. En total, 198 infermeres i infermers de Salut Mental han aportat les seves valoracions i aportacions. Aquest estudi multicèntric ha tancat aquesta primera fase amb els dades quantitatives relatives a com l’entorn laboral influeix en la qualitat de la relació terapèutica (RT). Les dades s’han mesurat amb l’escala Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI), en la que es recullen les percepcions sobre diferents variables com ara  les característiques de l’equip i de l’estructura de la unitat, les ràtios, les característiques organitzatives, els indicadors de qualitat de les cures infermeres o el suport mostrat pels supervisors. 

Aquests resultats inicials mostren que aspectes relacionats amb la qualitat de les bases de la infermeria, com ara la formació, l’ús del llenguatge i la taxonomia infermera i l’existència d’una filosofia infermera comuna, són influents per a una relació terapèutica d’alta qualitat. L’estudi s’ha publicat recentment a la revista científica internacional d’infermeria de salut mental més important del món, la International Journal of Mental Health Nursing.

«Estem expectants per tot allò que ja intuïm que ens aportarà l’estudi quan el tanquem, a finals del 2020», explica Antonio Moreno-Poyato. Per a l’investigador principal d’aquest projecte, l’estudi farà sorgir qüestions que afecten a la qualitat de la relació terapèutica. Aspectes com els coneixements insuficients per part de les infermeres, tot i la bona actitud que mostren davant la importància de la RT, o la falsa concepció que tenen moltes infermeres sobre l’empatia com un factor que millora la RT. «Detectem que, en general, es reconeix la importància de la RT però no se n’és conscient durant la pràctica clínica diària», explica Moreno.
Antonio Moreno-Poyato, que va iniciar el projecte des de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar i el segueix actualment des de la UB, compta en l’equip investigador del MiRTCIME.CAT amb Maria Dolores Martínez, Georgina Casanova, Alonso Pérez, Marta Rubio, Eladio Holgado, Xavi Vidal, Begoña Domínguez, Yéssica Marqueño, Cesca González, Queralt Cebrià, Sandra Domènech, Charo Valera, Carlos Márquez, Ferran Gil, Inés Omella, Federico Caballero, Óscar Fernández, Meritxell Villa, Anna Bastidas, Isabel Feria, Jordi Font, Jordi Quílez, Raquel Suárez, María Roviralta, Diana Tolosa, Regina Carreras, Juan Leyva, Juan Roldán, Pilar Delgado i Teresa Lluch.

El MiRTCIME.CAT té com a objectius principals, d’una banda, generar canvis en la pràctica clínica de les infermeres d’unitats de psiquiatria respecte a l’establiment de la Relació Terapèutica amb les persones ateses, a través de la implementació de pràctiques basades en l’evidència i, d’altra banda, avaluar l’eficàcia d’aquesta implementació de pràctiques basades en l’evidència, en termes de millora de la RT de les infermeres amb les persones ateses. «En definitiva», explica Moreno-Poyato, «aquesta primera fase ja ha posat de relleu la variant més important: quan menys model biomèdic, millor Relació Terapèutica».

A la fase final del projecte es treballarà per una banda l’anàlisi qualitatiu de tota la informació recollida sobre les millores proposades per les infermeres, les estratègies de canvi en aquestes unitats i que condueixin a una RT basada en la pràctica basada en l’evidència i per altra costat l’impacte quantitatiu de la intervenció en la RT de les infermeres.

 

Imatge: l'equip del projecte MiRTCIME.CAT en una sessió de treball. Cedida per Antonio Moreno-Poyato