RD 55-2005.PDFComunicats del COIB en relació a les novetats sobre el futur decret que pot modificar el pas de la diplomatura al grau.