La Comissió de crisi de la prescripció infermera està integrada per 52 entitats (col·legis professionals, societats científiques, facultats i escoles, sindicats i associacions de professionals i empreses sanitàries ) representatives de les infermeres i infermers catalans, més de 43.200 exercint actualment a Catalunya. Aquest Comissió de crisi va néixer el gener del 2016 a iniciativa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a resposta a la greu situació provocada per publicació el 23 de desembre del 2015 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Des de la Comissió de crisi s'ha treballat per aconseguir el decret català d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

Pots seguir l'activitat de la Comissió de crisi al web prescripcioinfermera.cat