2 de març de 2016
  El Consorci de Salut i Social de Catalunya ha emès un comunicat amb el que proposen diferents mesures per evitar el col·lapse del sistema sanitari català mentre no es resolgui el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes d’ús humà per part de les infermeres.
   
  Entre aquestes, el CSC demana al Departament de Salut que "emeti una instrucció o circular per tal que, mentre no es resolguin els recursos contra el citat decret, continuïn en vigor els protocols i guies de pràctica clínica assistencial de Catalunya que actualment s’utilitzen als centres. També que s’aclareixi que les responsabilitats civils i patrimonials dels professionals d’infermeria derivades de les seves actuacions prescriptores estan totalment cobertes per les pòlisses d’assegurances actuals. I, per últim, es sol·licita que la instrucció recordi que l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret no afecta en absolut a les campanyes de vacunació."
   
  El CSC és una de les entitats signants del Manifest de la Prescripció Infermera, entregat a la Conselleria de Salut el passat mes de gener.
   
  Podeu llegir la nota de premsa: