1 d’abril de 2016
    Comissió de salut
    El Conseller de Salut va comparèixer ahir dijous 31 de març davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per explicar el preacord al que ha arribat del Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en quant al model que ha de seguir la normativa catalana de la prescripció infermera. 

    En aquesta mateixa sessió, la Comissió de Salut ha aprovat una resolució que insta al Govern a crear aquesta norma catalana i demanar que es sol·liciti la derogació del reial decret estatal i la convocatòria urgents del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Sanitat (CISNS). D’aquests punts de la resolució, la sol·licitud de derogació del Reial Decret Estatal ja ha estat presentada pel Govern davant el Tribunal Suprem i la reunió del CISNS ha estat convocada pel proper 13 d’abril.

    Aquesta resolució és a proposta del grup parlamentari socialista però ha incorporat algunes de les esmenes 1, 2, 3 i  presentades pel Ciutadans i que podeu consultar a la web del Parlament.