La Gestió Infermera de la Demanda

L'anomenada Gestió Infermera de la Demanda ha estat el primer procés d'autoregulació impulsat des de la pròpia professió i amb ampli consens. El procés ha durat cinc anys, del 2013 al 2016, i regula un aspecte clínic de la pràctica de les infermeres catalanes que és clau per a la millora de l’atenció a les persones, famílies i comunitat en la resolució de problemes de salut, accessibilitat als serveis així com en la gestió dels recursos dels centres.

Explicacio GID

Històric de notícies i activitats al COIB per assolir el consens i l'autoregulació de la GID

Professió

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la norma que recull com desplegar la GID i que és resultat del consens de les infermeres. Aquest és el primer cop que les infermeres catalanes regulen en el sí de la professió una aportació clau de les infermeres al sistema de salut.

Notícies del Col·legi
La jornada ha servit, d’una banda, per informar sobre el context actual i sobre com s’ha treballat –tant des del Consell com des del COIB- per definir aquest text, així com d’altres processos clau com ara la prescripció infermera. I d’altra, per debatre els punts inclosos en l’acord i que inclou aspectes com els principis rectors, la terminologia, els continguts de l’actuació infermera, els requeriments o els indicadors, entre d’altres.