30 d’abril de 2018

La Fundació Vila Saborit, l'Hospital Sagrat Cor i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) han convocat la tercera edició dels premis per al reconeixement de joves investigadors en l’àmbit de la infermeria. Enguany es poden presentar treballs de fi de màster i tesis doctorals fins el 28 de setembre.

Oberta la convocatòria dels Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila Saborit 2018

Els premis de recerca tenen com a objectiu el reconeixement a joves investigadors que hagin demostrat la seva capacitat investigadora en l’àmbit de les ciències de la infermeria, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina.

En aquesta edició, poden ser candidats els qui siguin Doctors, que hagin defensat la seva tesi en els últims tres anys i que hagin obtingut una qualificació de cum laude, així com els professionals que hagin cursat un màster universitari oficial i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster en l’àrea de la infermeria –hauran d’haver defensat el seu TFM en el curs acadèmic en què es realitzi la convocatòria i haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts. La convocatòria està oberta també a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oferts per les universitats catalanes. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa i podran versar sobre qualsevol àrea de coneixement de la infermeria.

Es lliuraran 3.000 € de premi per a la modalitat de tesis doctorals, repartits en un primer premi i dos accèssits, i 2.000 € per a la modalitat de treballs de fi de màster, dividits també en un primer premi i dos accèssits.

Els premis es decidiran per un jurat format per representants de la Fundació Vila Saborit, doctors en Infermeria de cada universitat catalana que ofereixi estudis d’Infermeria i màster, doctors en Infermeria, membres d’institucions assistencials catalanes, experts en investigació de l’Hospital Universitari Sagrat Cor i membres del COIB.

L'acte de lliurament de premis se celebrarà el 16 de novembre— vigília del dia de Santa Isabel d’Hongria, patrona de les infermeres— al Saló de Graus de UIC Barcelona.

Consulta tota la informació sobre la convocatòria