21 de febrer de 2018

La norma segueix els tràmits habituals i entra al seu tram final abans de la publicació al BOE. El Ministeri de Sanitat ha obert el període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer aportacions sobre el text fins al 12 de març. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet la seva aportació demanant que s'exclogui d'exigir una acreditació a les infermeres en l'ús, la dispensació i l'autorització de dispensació de medicaments sense prescripció mèdica.

Obert el termini per a fer al·legacions al projecte de Reial Decret de la prescripció infermera

Diferents organitzacions, associacions i ciutadans han fet 32 observacions prèvies a la publicació del text definitiu. En total, 10 observacions les han fet ciutadans i 22 organitzacions i associacions professionals. Els ciutadans, sigui de manera directa o a través d’organitzacions o associacions que els representen, poden traslladar les seves al·legacions al projecte normatiu a través del correu electrònic audiencia.normativa@msssi.es.

Un cop esgotat el termini per a fer les al·legacions, el text passarà a revisar-se per la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial que realitzarà una avaluació consultiva prèvia a la seva discussió al Consell Interterritorial. Quan tots els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes hagin donat el seu vistiplau al text, es farà arribar al Consell d'Estat que ha d'emetre les seves conclusions.

Després, es portarà a la comissió de sotssecretaris tècnics dels ministeris afectats i finalment al Consell de Ministres per a la seva aprovació. No serà fins que aparegui al Boletín Oficial del Estado— que la Ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va anunciar per al mes de maig— que el Reial decret de prescripció infermera sigui una norma de ple dret.