25 d’octubre de 2017

Els representats estatals de les infermeres, els metges i el Ministerio de Sanidad han tancat un acord per modificar el polèmic Real Decreto de la prescripció infermera que va entrar en vigor el desembre de 2015. Segons l'acord les infermeres podran presciure determinats medicaments i no caldrà formació addicional per ser reconegudes com a prescriptores.

Acord interprofessional sobre la prescripció infermera que permetrà que les infermeres puguin prescriure alguns medicaments

Les modificacions consensuades ahir per la Mesa de la Profesión Enfermera (Consejo General de la Enfermería i Sindicato Satse) i el Foro de la Profesión Médica entraran en vigor quan aquestes siguin publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Segons la informació del Ministeri de Sanidad l''essencial de l'acord està basat en:

1. Un aclariment sobre el que la norma requereix per a l'exercici de la competència per part de les infermeres pel que fa a medicaments subjectes a prescripció mèdica i sobre la diferenciació entre la formació complementària, que no es requereix per a la indicació, sinó per a l'àmbit de cures generals o cures especialitzades.

2. Modificació de la redacció de l'article 3.2 del Reial Decret. L'objectiu és que la intervenció de les dues professions en la prescripció es faci en el marc de cada un dels protocols en matèria de medicaments subjectes a prescripció mèdica.

Aquests protocols i guies seran acordats per una comissió formada pel Ministeri de Sanitat, les comunitats autònomes, les mutualitats de funcionaris, el Ministeri de Defensa i els Consells Generals d’Infermeres i Metges.

A més, s'inclou el punt 3.3, que articula com s'exerceix la competència en aquells casos en què no hi hagi necessitat de diagnòstic i prescripció individualitzades, com passa en les campanyes de vacunació.

3. Finalment, el Fòrum Professional ha acordat la modificació dels requeriments de formació complementària per a l'acreditació, suprimint l'obligatorietat per als infermers graduats i diplomats (ja que s'entén que ja acrediten en el grau aquests crèdits i continguts).