L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat la convocatòria específica de torn lliure per a places d’infermeres. El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició. El període d’inscripció és del 4 al 23 d’octubre de 2018, ambdós inclosos. S’han convocat un total de 3.301 places.

Publicada la convocatòria específica de torn lliure de l’ICS per a infermeres

Per veure la convocatòria específica del concurs oposició  de l’ICS fes clic aquí i després al codi d’identificació  DSI-T.LLIURE-2018. Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2)

Inscripció

Prèviament a fer la sol·licitud la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del SGRH el títol acadèmic oficial que li dona dret a participar a la convocatòria corresponent, en cas que el títol no estigui ja introduït.

La taxa d’inscripció té un preu de 54,50 euros.

La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’ICS. La persona ha de clicar a “Treballeu a l’ICS”, “Treball fix”, “Convocatòries de torn lliure”, “Inscripció convocatòries”. Per a fer la inscripció fes clic aquí

Per veure la convocatòria específica de les oposicions de l’ICS publicada al DOGC fes click aquí