23 de febrer de 2017

  L’informe anual que fa públic el Departament recull els indicadors de salut més recents així com els seus principals determinants que permeten fer una valoració global de l’estat de salut de la població catalana. Les dades posen de manifest la necessitat de dur a terme accions adreçades a les poblacions més vulnerables i de promoure’n per incidir en la reducció de les desigualtats socials que afecten la salut.

  Salut publica l’Informe de Salut 2016 sobre l’estat de salut dels catalans

  Per quart any consecutiu, Salut ha presentat l’informe anual que recull els indicadors més recents i destacats, així com els seus principals determinants, que permeten fer una valoració global de l’estat de salut dels catalans.  

  L’Informe de Salut 2016 reflecteix, per exemple, que les dones catalanes són les que viuen de tot Europa amb una esperança de vida l’any 2014 de 86,1 anys, per damunt dels valors de l’Estat espanyol i del de la resta de països de la Unió Europea. Entre els homes catalans, aquest indicador se situa als 80,5 anys, també per sobre del de l’Estat.

  L’estudi recull que el 83,3% de la població catalana té una percepció positiva de la seva salut. També inclou indicadors d’estils de vida de la ciutadania com ara els comportaments per promoure la salut (nutrició, activitat física i nivells de sedentarisme),  el consum de tabac i d’alcohol, l’excés de pes (que afecta pràcticament la meitat de la població d’entre 18 i 74 anys), les hores de son i també quins són els problemes de salut que afecten la població i les principals causes de mort.

  En conjunt, les dades de l’informe posen de manifest la necessitat de dur a terme accions dirigides als grups de població més vulnerables i de promoure accions que incideixin en la reducció de les desigualtats socials que afecten la salut.