6 d’octubre de 2016

El pla específic recull deu línies estratègiques a desplegar a la ciutat comtal i la previsió de desenvolupar 68 projectes orientades a millorar l’atenció en salut.
 

El Pla de Salut de Barcelona 2016-2020 treballarà per a reduir les desigualtats socials en salut

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona han presentat el Pla de salut de Barcelona, un pla específic desenvolupat a partir del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. El pla per a Barcelona contempla 10 línies d’actuació municipal que posaran l’accent en la reducció de les desigualtats socials en salut i la garantia d’oferir un servei de salut públic i universal.


Les deu línies estratègiques que es despleguen a Barcelona són les següents:
1.    Reduir les desigualtats en salut, prioritzant accions en els barris identificats amb els pitjors indicadors socioeconòmics i de salut.
2.    Incloure l’abordatge comunitari per la millora de la salut reorientant el model d’atenció primària que afavoreixi la dimensió comunitària, incloent les actuacions de salut pública emmarcant-lo en una estratègia de treball en xarxa i amb participació comunitària.
3.    Garantir la sanitat pública universal, equitativa i de qualitat.
4.    Garantir una atenció integrada social i sanitària.
5.    Introduir accions orientades a la millora de la salut sexual i reproductiva, i a la prevenció i atenció de les malalties de transmissió sexual.
6.    Definir accions orientades a la millora de la salut mental de la població així com a l’atenció de les persones afectades de problemes de salut mental incloent les addiccions.
7.    Millorar el model de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència de gènere dels infants i de la gent gran.
8.    Reforçar les accions vers la millora de la salut ambiental. Control i anàlisi dels diferents elements que la conformen i establir mecanismes de comunicació i difusió cap a la població.
9.    Avançar en les actuacions de salut laboral per tal de millorar la salut i el benestar de les persones en relació al treball i contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut, faciliti i reforci les eleccions saludables i asseguri un tracte respectuós i just.
10.  Avançar en la millora dels sistemes d’informació amb eines tecnològiques de manera que permetin monitorar la salut, prioritzar i avaluar les intervencions i comunicar millor i amb transparència els resultats.

Durant els propers anys el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) –ens públic de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona adscrit al Servei Català de la Salut– , l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el propi Ajuntament desenvoluparan un total de 68 projectes emmarcats en aquestes línies estratègiques.