Gestió de la imatge corporal

La Gestió de la Imatge Corporal

Nombroses infermeres i infermers que desenvolupen la seva activitat assistencial en diferents unitats, centres o en per compte propi treballen directament sobre aspectes vinculats amb la imatge personal de les persones. Unes intervencions que sobrepassen la intervenció merament física per donar unes cures centrades en les persones. La infermera aporta una perspectiva molt més àmplia que els aspectes relacionats amb l’estètica, des de els valors i principis de la disciplina infermera i, amb fermes bases deontològiques, que la configura com la professional adient per vetllar per una atenció basada en les necessitats de les persones i no en altres interessos aliens.
 

La gestió de la imatge corporal, que és un camp d’actuació infermera, no s’ha desenvolupat plenament i sovint ha estat poc present de forma conscient entre les infermeres en la praxis tot i ser una qüestió de salut. Fins al punt que altres professionals han anat ocupant aquests espais d’actuació infermera.

En aquest espai trobareu tota la documentació, accions i notícies vinculades a la línia de treball del COIB orientada a definir i reconèixer l’activitat infermera dedicada a la gestió de la imatge corporal de les persones.

Es proposarà l'ordenació d'aquest àmbit competencial infermer al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya per tal que ho posi en marxa el 2019 a través d’un procés d’autoregulació professional.

Documentació

Notícies del Col·legi

La presidenta i fundadora de l’Associació d’Infermeres i Infermers Catalans d’Imatge Corporal destaca que l’abordatge de la imatge física és una activitat pròpia de les competències infermeres, que va més enllà de la simple estètica

Professió

Amb una àmplia experiència com a infermera quirúrgica, Montse López Novella va decidir emprendre el seu propi centre com a gestora de la imatge corporal, des d’on ofereix suport i atenció personalitzada a les persones amb càncer i està especialitzada en el tractament de l’arèola en reconstrucció de mama. Un perfil infermer en el que creu per millorar el benestar psicològic de les persones que després d’haver passat per una malaltia o patit un accident no se senten bé amb la seva imatge, però que encara que té un llarg camí per recórrer i donar-se a conèixer.

Notícies del Col·legi

El Col·legi ha posat en marxa la concessió del Diploma d’Acreditació i Capacitació en gestió de la imatge corporal (DAC), un reconeixement entre professionals que té l’objectiu d’aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en aquest àmbit. 

Professió

El COIB ha endegat una línia de treball orientada a definir i reconèixer l’activitat infermera dedicada a la gestió de la imatge corporal de les persones i sobre la que es començarà a oferir formació el proper curs 2018-2019. Hem parlar amb Lourdes Mestres i Camps,  infermera i antropòloga, sobre quina és la mirada infermera sobre la gestió del cos físic, social, emocional i cultural.