4 de juny de 2018

Ja està disponible la nova Guia del part a casa de Catalunya, elaborada per llevadores expertes en l’assistència al part domiciliari i recolzada per l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (ALPACC), l'Associació Catalana de Llevadores (ACL), la Federación de Asociacions de Llevadores Espanyola (FAME) i el Consell de col.legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Més de 330 dones decideixen parir a casa cada any a Catalunya. Una opció que no està incorporada a la cartera del CatSalut. 

Nova Guia del part a casa de Catalunya

La nova guia assistencial, en la que hi ha participat llevadores del COIB que formen part de la Comissió de llevadores del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, és una actualització de la guia que va publicar la Vocalia de Llevadores del Col·legi el 2010 i que ha estat fins ara l’únic document de referència a Espanya.

L’ALPACC ha explicat en la presentació de la guia la necessitat d’actualitzar la guia «per disposar d’un document vàlid basat en l’evidència científica més actual». El document  és una revisió actualitzada d’acord amb als criteris de l’evidència científica més recent, i neix amb l’objectiu d’unificar la pràctica assistencial sobre una base de paràmetres d’excel·lència clínica consensuada. Va dirigida a les llevadores que assisteixen el part a casa, per tal que puguin proporcionar l’assistència adequada.
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 2016 unes 373 dones a Catalunya van optar per donar a llum a casa, una opció que no entra en els serveis de CatSalut i que desenvolupen llevadores dedicades a l’atenció domiciliària. L’ALPACC explica que el cost de parir a casa pot oscil·lar entre els 2.000 i els 2.500 euros, una xifra que fa que moltes famílies abandonin aquesta decisió.
Els criteris d’inclusió, explicats a la guia i que s’han d’avaluar al llarg de tot el procés d’embaràs, fan referència als embarassos de baix risc- que es calcula és entre el 70% i el 80% -  i que, atesos per llevadores, esdevenen una opció tan segura com el part hospitalari, segons es recull a la guia.
El document de guia assistencial recull el model de llevadoria autònoma, capítol en el que es fa èmfasi en la importància de registrar l’activitat a fi de conèixer de manera més propera quina és la realitat del part a casa a Catalunya; es tracten els criteris d’inclusió, el seguiment de la gestació, l’assistència al part, el postpart immediat, el puerperi, el part a l’aigua, els trasllats i coordinació amb els centres sanitaris i annexos d’interès professional que aborden diferents situacions.