18 de novembre de 2016

Vuit mesos després del preacord amb el Departament de Salut, les infermeres catalanes segueixen esperant la publicació de la norma catalana de la prescripció infermera. Mentrestant, el Govern central eludeix tractar una situació que ha posicionat a les infermeres en una situació d’il·legalitat en l’exercici de la seva pràctica professional.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados eludeix tractar la prescripció infermera en la seva primera reunió

La primera Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que es farà el 24 de novembre, eludirà tractar una de les qüestions més urgents per a la professió infermera: la necessària derogació del reial decret espanyol de la prescripció infermera i que ha posicionat a les infermeres i infermers en una situació d’il·legalitat des de fa ja un any.

S’eludirà tractar el tema a pesar de que tots els grups parlamentaris, a excepció del Partit Popular, van donar suport a dues Proposicions no de llei presentades pel PSOE i el PNV contra aquest Real Decreto.

El conseller de Salut, Antoni Comín, va exigir també davant el Consejo Interterritorial de Salud de l’abril passat que es retirés el reial decret espanyol, després d’haver presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el reial decret.

Les infermeres catalanes esperant la norma catalana

Han passat prop de vuit mesos des que es va signar el preacord entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb les bases que s’han de recollir en el text que reguli la prescripció infermera a Catalunya.

Un text que segueix pendent de publicar-se a l’espera de tancar les negociacions que el Departament de Salut està realitzant amb els professionals implicats a fi d’obtenir consens en aspectes jurídics i de desenvolupament.