9 de gener de 2018

Les jornades ‘Pacients, famílies i infermeres: Creixent junts’ tindran lloc els dies 2, 3 i 4 de maig a Barcelona amb l'objectiu de crear un marc de reflexió i debat de l'actuació de les infermeres pediàtriques oncològiques davant diferents situacions relacionades amb la seva pràctica diària. Es poden presentar comunicacions enviant el resum abans del 15 de febrer.

L’Hospital Sant Joan de Déu organitza la primera trobada internacional d’infermeria pediàtrica oncològica

Les jornades pretenen crear un espai en què professionals de diferents centres puguin compartir experiències i expectatives entorn de les cures i formació relacionades amb l'oncologia pediàtrica.

Conèixer els principals projectes de recerca per a la millor pràctica, compartir la innovació en cures i fomentar la seguretat de la persona atesa, compartir les estratègies per minimitzar el dolor i l’impacte del procés de la malaltia, el dolor, el benestar i el confort i conèixer i identificar nous rols infermers són els objectius fixats per a la trobada.

Per als enviaments de comunicacions s'acceptaran resums de projectes en format de comunicació oral (8 minuts), comunicació oral breu (4 minuts) o pòster relacionats amb la temàtica de la jornada i que compleixin els requisits de la normativa de comunicacions. Les persones interessades a presentar un resum hauran d’enviar aquest document a la Secretaria tècnica de la Jornada al correu aula@sjdhospitalbarcelona.org abans del 15 de febrer de 2018 i abans de les 12 del matí. Per a més informació, consulteu la normativa de comunicacions.

El càncer infantil és molt diferent del càncer de l'adult. Emma Gómez, Directora Infermera de l’Hospital Sant Joan de Déu i membre del Comitè Organitzador, posa de manifest que:Les infermeres pediàtriques que atenem a nens i nenes amb processos oncològics constituïm una peça fonamental en l'equip multidisciplinar i de suport. Les cures especialitzades no poden passar per alt les noves dianes terapèutiques. Es fa imprescindible un abordatge bio-psico-soci-espiritual tant del pacient com de la família per oferir estratègies holístiques que permetin afrontar la malaltia amb èxit.

També afirma que l'aparició de nous rols en l'entorn de cures fan que la infermera en l'àmbit de l'oncologia pediàtrica assumeixi funcions de lideratge en matèria d'acompanyament i educació terapèutica i que l’aportació de valor es tradueix en una major qualitat de les cures.

Les inscripcions, que tenen un preu reduït si es realitzen abans del 15 de febrer, es poden fer al lloc web de la jornada. Tot el contingut a xarxes socials relacionat amb la trobada es pot seguir amb l’etiqueta #SJDOncoNurse2018.