El Departament de Salut està a punt d’obrir la primera convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en Salut (PERIS). Un pla que comptarà amb una inversió de 42 milions l’any pels propers quatre anys i en el que les infermeres i infermers hi trobaran oportunitats de recerca.

El Pla PERIS dona especial rellevància a l’atenció primària i infermeria

El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Ssalut (PERIS) és una eina que permetrà generar nou coneixement en els propers quatre anys i que tindrà una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans. Aquest Pla s’alinea amb l’estratègia de l’Horitzó 2020, que és el Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació, que es fonamenta en: l’excel·lència científica, entre d’altres. 

El Pla es desenvolupa amb cinc programes:

  1. Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat
  2. Programa d’enfortiment institucional
  3. Programa de coneixement d’excel·lència
  4. Programa de suport a les infraestructures científiques i tècniques
  5. Programa de foment i impuls de la innovació en salut.

Cada programa es desplega en actuacions que s’han d’implementar mitjançant una o diverses convocatòries anuals de subvencions. La primera s’obrirà la segona quinzena d’octubre.

En aquesta convocatòria s’inclou les associades al Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat on les infermeres i els infermers podrien tenir l'oportunitat de presentar-se. Aquestes estaran principalment relacionades amb projectes de atenció primària i amb contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora.

El Conseller Antoni Comín va explicar, en la presentació del pla, que amb el PERIS es pretén “ intensificar la recerca en l'àmbit de la infermeria, i impulsar programes de recerca amb altres centres generant transferència de coneixement i impacte econòmic”.