La jornada ‘Pedagogia del morir’, dirigida tant a persones de la comunitat, professionals com entitats, tindrà lloc el 3 d’octubre a la seu del COIB amb l’objectiu de donar a conèixer la necessitat d'informació social sobre els aspectes que envolten la mort i el final de vida així com l’educació preventiva com a eina per solucionar temors, desassossecs, suposicions o ansietats.

L’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida celebra el Dia Mundial dels hospicis i les cures pal·liatives 2018

D’aquesta manera, l’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida (Hospice) se suma a la celebració del Dia Mundial dels Hospices i de les Cures Pal·liatives 2018 que proposa la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) sota el lema “Cures pal·liatives: perquè jo importo”.

Es tracta de la primera d’una sèrie de jornades denominades “Pedagogia del morir” amb les quals es pretén donar a conèixer alguns dels elements que influeixen en el desarrelament cultural i social en l’àmbit de la mort i tot el que l’envolta.

La jornada està dirigida a tota persona interessada a saber més coses sobre les cures Hospice i la defensa d’una altra forma de viure el procés final de la vida de les persones o aquelles persones que tingui la necessitat d’ampliar informació i de comptar amb assessorament per a l'acompanyament al final de la vida. També està oberta per a professionals que treballen amb persones que es troben al final de la vida i institucions i associacions que vulguin informació sobre les funcions dels espais existents en altres països on es dona un servei integral d’acompanyament a les persones que es troben en un procés final de la vida.

Aquest vol ser un lloc de trobada fora del circuit formal que ofereixi la possibilitat de debatre lliurement sobre el procés de final de la vida, sobre el present i el futur d’un tema tan delicat i sensible com és afrontar la mort amb respecte i dignitat i, sobretot, com cadascú pot afegir el seu gra de sorra per aconseguir-ho entre tots.

En aquesta jornada s’analitzaran els mitjans de comunicació com a elements de difusió d’uns models de mort, en transmetre uns ideals o aculturaments de com s'ha de sentir el morir. També es debatrà sobre la influència dels mitjans d'oci que donen a conèixer situacions que poden succeir a la vida quotidiana de qualsevol persona i repercutir a escala social ajudant a crear ponts per poder viure amb qualitat el procés final de vida. Per finalitzar, es donarà a conèixer quina és la situació real a Catalunya: la manca de serveis especialitzats en l’acompanyament en el procés final de la vida en tots els àmbits, especialment el comunitari, com les llars Hospice.

L’Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida celebra el Dia Mundial dels hospicis i les cures pal·liatives 2018

Inscripcions. Més informació a www.hospice.cat.

Imatge: Pixabay.com i Hospice.