26 de juliol de 2004

  Ateses algunes consultes en relació a la denominació del terme infermera en masculí, en femení o amb ambdós sexes, el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona vol fer arribar als seus col·legiats i col·legiades les següents consideracions i la seva recomanació.

  La nostra opinió és que la denominació infermer i infermera pot fer-se de manera indistinta i fins i tot ambdues alhora (infermera/infermer). Cal però fugir de la denominació infermeria que, en tot cas, es referiria a la disciplina infermera o a la professió infermera i no usar la denominació professionals de la infermeria pel que té de poc concreta. Sobretot perquè sovint s'ha utilitzat per fer referència a grups de persones d'altres categories relacionades amb la tasca de la infermera (com les auxiliars d'infermeria) o al personal que pot dependre de la direcció dels serveis infermers d'un centre (portalliteres, tècnics en laboratori o radiodiagnòstic, etc.) i, per tant, pot dur a confusions.

  Sobre aquest tema cal remarcar que hi ha qui adverteix de la perillositat que comporta la denominació en masculí o en femení de determinades professions. Aquesta corrent defensa que cal fugir de la històrica assignació de professions, ocupacions o aquelles que han estat tradicionalment exercides per dones (infermera, netejadora, etc.), reservant les que compten amb major prestigi social a les assignades tradicionalment als homes.

  Però d'altres veus -entre les que s'hi troben persones i organitzacions estretament vinculades a la professió infermera- argumenten, precisament la postura contraria. Ho fan des de la coincidència de molts dels valors de l'ètica del tenir cura (del cuidar) amb els que s'ha desenvolupat la cultura femenina i amb la necessitat d'alliberar-los de la càrrega negativa i reivindicar-los per a la millora de l'atenció per la salut.

  De tota manera, la denominació infermera per referir-se a professionals d'ambdós sexes és la que fan institucions com el Consell Internacional d'Infermeres (cal ressaltar que la denominació és d'infermeres i no d'infermers o bé d'infermeres i infermers i molt menys d'Infermeria) o l'Organització Mundial de la Salut en molts dels seus informes. De fet, consultat el Consell Internacional d'Infermeres, ens han respost que malgrat és una qüestió que cal debatre en cada territori nacional, la utilització que aquesta corporació internacional fa en les seves publicacions és la de infermera referint-se a ambdós sexes. Consultades algunes d'aquestes publicacions, s'ha pogut constatar que hi consten notes aclaridores a peu de pàgina com: En este documento, el término "enfermera" se utiliza en sentido genérico, y designa a la vez a hombres y mujeres.

  Amb algun matís la nostra proposta és semblant. La nostra recomanació és la utilització de la denominació infermera quan ens referim als professionals d'ambdós sexes que exerceixen la professió infermera i, en tot cas, amb un peu de pàgina o nota que aclareixi l'esmentada denominació del tipus: De la mateixa manera que ho fa el Consell Internacional d'Infermeres (CII), en aquest document, quan es fa referència a la "infermera", cal entendre que s'al·ludeix a professionals d'ambdós sexes.

  Document aprovat en Junta de Govern del Col·legi Oficial
  d'Infermeria de Barcelona, el dia 26 de juliol de 2004