8 de setembre de 2008

    El COIB recomana l’ús del terme facultativa/facultatiu per designar les infermeres i els infermers, seguint el que estableix la pròpia normativa. La Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, aprovada l’any 2003, reconeix la facultat professional de la infermera i, per tant, elimina definitivament, la divisió entre el personal sanitari facultatiu i no facultatiu. 

    D’aquesta manera, la pròpia normativa estableix que tots els professionals sanitaris són facultatius, terme que, tradicionalment, i en l’àmbit de la salut, s’ha utilitzat per referir-se a llicenciats en Medicina i Cirurgia i que des de la pròpia administració pública i els mitjans de comunicació, es segueix utilitzant.

    El Col·legi inclou aquestes consideracions en un document de posicionament en relació a la utilització del terme facultativa/facultatiu amb l’objectiu de frenar la persistència en la utilització d’aquest terme només per referir-se a un únic col·lectiu professional.

    A l’hora d’argumentar l’ús de facultativa per designar a la infermera, el Col·legi recorda que el marc legal actual així ho reconeix i que els antics Estatuts, tant del personal mèdic com el del personal no facultatiu de les institucions sanitàries de la Seguritat Social, van quedar derogats en una disposició de l’Estatut Marc del personal estatutari.

    Aquest text de posicionament, a través del qual el COIB defensa la correcta denominació d’aquells termes que expressen la realitat professional de les infermeres, s’afegeix a un altre document que es va aprovar l’any 2004 sobre la denominació del terme infermera