La recerca que ha desenvolupat l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol) ha mesurat el risc que tenen els ancians dependents de patir maltractament per part dels seus cuidadors familiars, i els factors més associats a aquest perill. El risc de les persones grans que necessiten cures de patir abús o maltractament per part del seu cuidador familiar és d’un 33,4%.

Un estudi de l’IDIAP demostra que la càrrega i l'ansietat dels cuidadors incrementen el risc d'abús i maltractament

L'estudi—que s’ha dut a terme a 72 equips d'atenció primària de Barcelona i han participat 829 cuidadors i les persones grans dependents que rebien les seves cures— ha observat que els factors que més s'associen amb risc de maltractament o abús són el sentiment de càrrega dels cuidadors, l'ansietat que pateixen, la percepció d'agressivitat per part de la persona gran cuidada, i la mala relació prèvia.  

L’ investigador principal de l'estudi de l'IDIAPJGol, Francesc Orfila, argumenta que: “cal insistir en la importància de "cuidar" les persones cuidadores, massa sovint sobrecarregades i amb poc suport, cosa que posa en perill la seva pròpia salut i la de les persones que cuiden”. Fa incís en la importància de dotar de recursos de suport al cuidador, alhora que és necessària la sensibilització de la societat i dels professionals, de la salut, socials, mossos d'esquadra, bancs, notaris i altres actors cap als maltractaments de la gent gran.

Conèixer les situacions d'alt risc i prevenir o detectar el maltractament de forma precoç són de gran importància per poder actuar i facilitar en la mesura que es pugui el benestar de les persones grans més vulnerables", conclou.

Consulta els resultats de l’estud