L’informe de la Central de Resultats amb les dades de 2016 s’ha presentat enguany amb novetats respecte l’edició anterior com les referents a les emergències mèdiques i a la formació sanitària especialitzada.

Salut dona a conèixer els resultats de l’avaluació dels centres de salut catalans el 2016

Salut presenta un mapa de resultats del sistema sanitari català a través de l’informe de la Central de Resultats que elabora l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) anualment. L’informe mesura i analitza els resultats assistencials i els indicadors de qualitat en l’àmbit de l’assistència sanitària pels diferents centres del sistema sanitari públic: hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària. Els resultats s’han presentat pel Departament com un instrument útil per a la gestió del sistema de salut i que busca fer-lo més sostenible, de major qualitat i més equitatiu.

L’informe destaca les següents dades:

 • Emergències mediques
  • La resposta del SEM als usuaris amb codi Infart es consolida als nivells dels estàndards de qualitat europeus.
 • Atenció Primària
  • A l’Atenció Primària s’hi han fet més de 46 milions de visites durant el 2016, un 1,8% més que el 2015 amb una mitjana de 8 visites per persona.
  • S'han reduït les proves diagnòstiques i els tractaments innecessaris reduint el percentatge de persones que prenen més de deu medicaments diaris.
 • Hospitalari
  • Augmenta l’activitat d’hospitalització el 2016 en el conjunt d’hospitals del SISCAT amb 56.523 altes més respecte l’any anterior.
  • Més de la meitat de les urgències ateses són de menor gravetat (nivell 4 i 5) i es podrien haver resolt en un altre equipament que no fos les urgències hospitalàries.
 • Sociosanitari
  • El 73,3% de les persones que ingressa per rehabilitació pot tornar al domicili habitual després de 35 dies d’estada de mitjana als serveis de convalescència. Les que ingressen als centres de llarga estada, de mitjana s’hi estan 121 dies.
 • Salut mental i addicions
  • Els usuaris dels Centres de salut mental d’adults (CSMA) tenen un alt grau de satisfacció amb el servei, que és 8,1, superior a anys previs i el percentatge d’usuaris que fan seguiment en aquests centres va en augment.
  • La mitjana de visites per persona és de 7 i els diagnòstics més freqüents en adults és la depressió i en infants, el dèficit d’atenció.
 • Salut pública
  • El Programa de detecció precoç neonatal dona cobertura a la totalitat dels nadons que neixen a Catalunya, tant a la xarxa pública com privada. L’any 2016 es van detectar precoçment 106 casos de malalties minoritàries.
  • En salut laboral les malalties relacionades amb el treball més destacades són les de salut mental i del sistema osteomuscular.
 • Formació sanitària especialitzada
  • Per primer cop es presenten els indicadors que s’utilitzen a l’hora d’assignar places de formació sanitària especialitzada (MIR) als centres docents de Catalunya.
 • Territorial
  • Un 2,1% de la població de Catalunya es considera pacient crònic complex, percentatge amb una gran variabilitat territorial.

   Salut dona a conèixer els resultats de l’avaluació dels centres de salut catalans el 2016

Consulta totes les dades actuals