19 de juliol de 2016

Salut dona a conèixer l’informe elaborat per l’AQuAS en el que s’analitzen diferents paràmetres dels hospitals del SISCAT en quant a gestió, resultats, satisfacció dels usuaris i seguretat, entre d’altres.

Salut dona a conèixer el resultat de la gestió dels hospitals catalans el 2015

Salut ha presentat l’informe de la Central de Resultats relacionada amb l’activitat dels hospitals catalans el 2015. L’informe, elaborat per l’AQuAS recull diversos paràmetres de resultats i activitat que permeten tenir, segons indica el Departament, una «eina de suport a la millora de la pràctica clínica a partir del benchmarking i de la compartició de les millors pràctiques». L’informe recull indicadors clau de la gestió i resultats dels centres així com l’opinió dels usuaris dels mateixos.

L’informe recull com a punts forts:

  • Un 1,6% del total d’altes han sigut d’hospitalització a domicili.
  • La mortalitat en GRD de baixa mortalitat i la mortalitat per complicacions greus evitables es manté estable.
  • Disminueixen les taxes d’infecció de localització quirúrgica en la cirurgia protètica de genoll (d'1,29% a 1,07%).
  • L’estada mitjana per insuficiència cardíaca es manté estable i disminueix per fractura de coll de fèmur.
  • El percentatge de cirurgia major ambulatòria ha arribat al 59%. Hi ha un augment en el nombre d’hospitals catalans que utilitzen amples de banda superiors a 100 Mb i una expansió de la telemedicina.

Mentre que els punts febles es resumeixen en:

  • Disminueix la satisfacció global de les persones usuàries i el percentatge de pacients que indiquen que tornarien al mateix hospital.
  • Es manté una elevada variabilitat entre hospitals en el percentatge de cesàries.
  • Augmenta la mortalitat a l’alta i a 30 dies per a totes les causes analitzades.
  • Del total d’urgències hospitalàries, a un 35,7% de les urgències se’ls ha assignat nivells de triatge 1, 2 o 3, un 56% són ateses en hospitals de nivell 3 i 4.

Pel que fa als centres hospitalaris com a centres docents, l’informe recull que els Hospitals Clínic, l’Hospital de Sabadell i l’Hospital de Sant Joan de Déu han estat els de més atracció docent per part de les infermeres que fan la residència.