Han augmentat les visites als centres d’atenció primària— on les dones es visiten de mitjana 7 vegades i els homes, 5— i l'activitat als hospitals. Són dades destacades dels informes de la Central de Resultats 2017 presentats divendres per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut.

Salut dona a conèixer els resultats de l'avaluació dels centres de salut catalans durant el 2017

Es tracta d’uns estudis únics a tot l’Estat, presentats per setè any consecutiu amb la finalitat d’avaluar els resultats en salut i la qualitat del sistema sanitari de Catalunya per tal de contribuir a millorar la salut de la població. En conjunt, el sistema sanitari rep una bona valoració, però decau en les llistes d’espera i vol millorar la coordinació entre serveis, segons l’agència que l’avalua.

L’informe destaca les següents dades:

  • Atenció Primària

Els centres d’atenció primària van fer durant el 2017 més de 46 milions de visites, un 1,% més que l’any anterior. De mitjana, les dones fan una mitjana de set consultes l’any, dues més que els homes. Les visites en usuaris menors d’un any representen l’1,7% respecte al total mentre que els majors de 74 anys suposen el 23,9%.

  • Àmbit hospitalari

Augmenta l’activitat d’hospitalització amb un 2,3% més d’altes respecte del 2016.

  • Àmbit sociosanitari

Hi ha hagut un augment significatiu del nombre d’ingressos en unitats de subaguts, passant de les 1.257 persones ateses el 2013 als 10.865 el 2017.

  • Emergències

En l’àmbit d’atenció a les emergències s’ha centrat enguany amb el 061 CatSalut Respon, el telèfon de salut de Catalunya, que durant el 2017 ha atès 2.220.317 alertes. Les dones, de menys de 64 anys i amb alt nivell de formació, perfil d’usuàries del 061 CatSalut Respon.

  • Àmbit de salut mental i addiccions

A Catalunya, segons l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) els trastorns mentals es troben entre les primeres malalties cròniques que declara patir la població i que afecten greument la qualitat de vida. Segons la Central de Resultats, el 87,6% dels pacients adults atesos l’any 2016 amb un trastorn mental greu (TMG) han continuat visitant-se durant el 2017

  • Trasplantament d’òrgans

En el capítol dels trasplantaments d’òrgans Catalunya segueix sent líder mundial en trasplantaments d’òrgans. Durant el 2017, el país ha aconseguit un nou rècord amb 1.106 trasplantaments d’òrgans.

  • Indicadors de bones pràctiques

Es redueix la prescripció de medicaments innecessaris i en conseqüència millora la qualitat de l'atenció sanitària. Malgrat això, continuen ordenant-se proves diagnòstiques i els tractaments que aporten poc valor. Per exemple, 1 de cada 10 homes majors de 50 anys, se’ls fan proves per detectar el càncer de pròstata que són molt agressives i que es podrien evitar.

Salut dona a conèixer els resultats de l'avaluació dels centres de salut catalans durant el 2017

Tots els informes de la Central de Resultats estan disponibles en format de dades obertes al web observatorisalut.gencat.cat