La mesura, aprovada dijous al ple del Congrés, recupera l'accés al Sistema Nacional de Salut (SNS) per totes les persones que resideixen a l'Estat des del primer dia i sense necessitat d'empadronament. Paral·lelament, el Govern ha anunciat que retirarà el recurs contra la llei catalana d’assistència sanitària universal que va presentar el govern del PP davant del Tribunal Constitucional.

El Congrés aprova el decret per recuperar la sanitat universal

El Ple del Congrés ha donat llum verda al decret d’universalització de la sanitat que recupera l’assistència sanitària per als immigrants en situació irregular sense necessitat de justificar la residència, ja que lliga la titularitat del dret a la salut a la condició de ciutadania i no d’assegurat. Tots els grups parlamentaris, amb l’excepció del Partit Popular i l’abstenció de Ciutadans, han donat suport a la convalidació del Reial Decret-Llei que va ser aprovat pel Consell de Ministres el 27 de juliol, així com que es faci la tramitació pel procediment d’urgència. La ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha defensat aquesta urgència per garantir la seguretat jurídica dels professionals i harmonitzar i donar cohesió territorial a l’accés a la sanitat, ja que les comunitats que no estaven d’acord amb l’exclusió de la reforma del PP –que també va utilitzar la via del real decret– van adoptar solucions de manera desigual.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va assegurar que l’aprovació del real decret llei de sanitat universal permetria retirar el recurs davant el Tribunal Constitucional contra la llei catalana de sanitat universal, així com els plantejats a normes similars en altres comunitats. El govern s’ha compromès a la posada en marxa dels procediments i tràmits per la formalització del desistiment i la presentació del recurs pel Consell de Ministres. Per part seva, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha exigit que s’aixequi el recurs del PP a la llei catalana d’universalitat i ha reclamat que coexisteixin les dues normes.

Imatge: Congreso de los Diputados.