És una de les principals conclusions extretes del darrer informe La Salut a Barcelona de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona que aporta dades sobre els determinants de la salut i l’estat de salut de la ciutadania així com de les desigualtats en salut als barris de la ciutat durant l’any 2016.

El càncer de pulmó se situa la primera causa de mort prematura en dones a Barcelona

Les malalties de pulmó com a primera causa de mortalitat prematura (abans dels 70 anys) en dones superen per primer cop el càncer de mama, que ha disminuït com a consequüència d'una major detecció precoç gràcies a les campanyes informatives.

Així es desprèn de l’Informe de Salut de Barcelona 2016 presentat sobre les dades de salut més rellevants dels ciutadans de Barcelona durant l’any 2016. L’edició d’enguany incorpora dades sobre la contaminació acústica i la incidència del soroll en la salut, així com la pobresa com un factor que repercuteix directament en l’estat de salut.

L’estudi sobre la qualitat de l’aire conclou que el 68% de la població de Barcelona està exposada a nivells de contaminació elevats, superiors als establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i fins un 97% està exposat a material particular. Pel que fa a la contaminació acústica, el 47% de la població barcelonina declara que hi ha molt soroll al seu barri.

Les malalties de transmissió sexual han augmentat respecte a l’any anterior, com la sífilis i la gonorrea que s’han detectat un 76,9% més que l’any anterior.

L’informe apunta també a una reducció de les desigualtats entre el barri amb més renta i el de menys segons l’esperança de vida, que en global se situa en 80,8 anys en homes i en 86,6 en dones. Un altre indicador que ha disminuït és el dels embarassos adolescents.

L’Informe La salut a Barcelona és un treball col·lectiu amb informació sobre molts indicadors de salut, però també sobre l’entorn físic i socioeconòmic de la ciutat que des de fa més de 30 anys elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb l’objectiu d’orientar i prioritzar les polítiques de salut i avaluar el resultat de les intervencions.

Fotografia: Presentació de l'informe La Salut a Barcelona / Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).