Urgències i emergències prehospitalaries

Les infermeres i infermers d’urgències i emergències de l’àmbit prehospitalari han consensuat, via norma d’autoregulació, les directrius per a l’exercici de les seves actuacions i a les quals s’haurà d’ajustar l’actuació professional de les infermeres dels dispositius assistencials públics i privats de Catalunya.

El procés ha estat impulsat des del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

Documentació