Webinar “Desplegament de la Prescripció infermera. Targeta Digital per a la Recepta Electrònica” 

El passat 5 de febrer de 2021, el Departament de Salut i el Consell de Col·legis van celebrar el webinar “Desplegament de la Prescripció infermera. Targeta Digital per a la Recepta Electrònica”. Durant la sessió es van tractar els antecedents i marc normatiu del projecte, el tràmit per obtenir l’acreditació, el circuit de sol·licitud de signatura electrònica, l’obtenció de la targeta digital i el model de recepta electrònica.