acreditat pi

Amb l'aprovació del Decret 180/ 2019 pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, s'obren els procediments per a que puguis demanar la teva acreditació.

Què podràs prescriure?

Amb l’acreditació podràs prescriure medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica.

Quins són els requisits?

En l’àmbit de cures generals

 1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent
 2. Complir un dels següents requisits:

a.Acreditar una experiència professional mínima d’un any
b. o  superar el curs d’adaptació gratuït

En l’àmbit de cures especialitzades

 1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent
 2. Disposar del títol d’infermer o infermera especialista
 3. Complir un dels següents requisits:

a. Acreditar una experiència professional mínima d’un any en un o més llocs de treball en el que l’empresa tingui reconegut el requisit de l’especialitat en el contracte o en la descripció del teu lloc de treball 
b. o superar el curs d’adaptació gratuït

On i com pots demanar la teva acreditació?

Si treballes al SISCAT

Si portes 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT no has de fer la sol·licitud. El teu centre et demanarà consentiment i comunicarà les dades al Departament de Salut. Aquest és un procediment extraordinari que durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor del decret.
Si acompleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat.
Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, és convenient esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

Si treballes a d'altres centres o per compte propi

Has de fer la sol·licitud via telemàtica a http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat.
Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les dades personals identificatives i les relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat de formulari de certificat d’empresa, o en cas de treball per compte propi, adjuntar Informe de vida laboral.

Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya  i utilitzant el navegador Internet Explorer per tal de poder descarregar, omplir i enviar sense problemes els arxius PDF.

A la sol·licitud has de fer constar:

 • Les teves dades identificatives
 • La certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any expedida per l’empresa o institució ocupadora.
 • En cas que hagis treballat en més d’un centre, has de presentar la certificació de cadascun d’ells.
 • En cas de treball per compte propi, has de presentar el certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional.Si l’any d’experiència és resultat de la prestació laboral en un o més centres per compte aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de la certificació expedida per cada entitat i el certificat de vida laboral.
 • Si no disposes de l’experiència mínima d’un any, has de presentar la certificació acreditativa d’haver superta el curs d’adaptació gratuït.
 •  En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de les cures especialitzades, has de presentar còpia de la certificació del títol d’infermer/a especialista i la certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any ha de correspondre a l’especialització per la que es demana l’acreditació i amb els mateixos suposits abans explicats.

La direcció general competent pot consultar per mitjans electronics o obtenir les dades o la documentació acreditativa necessària, tret que t’hi oposis. En aquest cas hauràs d’aportar tu la documentació acreditativa pertinent.

Quan tardaràs a rebre l’acreditació?

Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT. Transcorregut aquest termini sense que l'Administració de pronunciï, es considera acceptada la sol·licitud presentada tal i com regula la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Què rebràs?

Rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades.
Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic, que aniran inclouran les dades d’identificació de la infermera acreditada. 

 


Si les preguntes freqüents no t'aclareixen els dubtes sobre el procediment per acreditar-te o sobre la prescripció infermera contacta amb la teva gestora personal al COIB, a través del formulari de contacte a la teva àrea personal de la web o als canals habilitats per a aquesta qüestió:

✅ Telèfon d'atenció gratuïta: 900 705 705

✅ prescripcio@coib.cat