Ho mostra un estudi realitzat per infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) de l’Equip d’Atenció Primària Sant Quirze de Besora. L’objectiu ha estat analitzar els coneixements que tenen 115 alumnes de l’ESO de l’Institut Bisaura de Sant Quirze de Besora sobre el tabac de cargolar i saber quines son les intencions de futur respecte l’hàbit de fumar.

Una proporció important de joves creu que fumar tabac de cargolar crea menys addicció, no és tant perjudicial i porta menys additius que el tabac convencional, segons un estudi

Per les autores de l’estudi, les infermeres associades de l’AIFiCC Eva Codinach Danés i Rosa Cereza Guardia i la metgessa de CAMFiC Mireia Zurita Badosa, totes de l’EAP Sant Quirze de Besora: «els resultats obtinguts permeten observar que una important proporció de joves creuen que en un futur fumaran tant tabac manufacturat com de cargolar, i que fumar tabac de cargolar enganxa menys, per tant, que també és més fàcil deixar l’hàbit que amb el tabac manufacturat. Igualment, un nombre important d’alumnes creuen que el tabac de cargolar no és tant perjudicial i que porta menys additius que el tabac convencional». Per tot això, les investigadores consideren necessari:
implementar tallers educacionals als instituts per treballar les creences dels adolescents enfront del tabac donat que parlem d’un hàbit molt nociu per la nostra salut»

Aproximadament el 15% dels joves de Catalunya entre 13 i 15 anys fuma, segons Agencia Salut Pública de Catalunya. Si bé és cert que en els darrers anys està disminuint el nombre de persones fumadores, i entre elles també els adolescents, si que s’observa un increment del joves que fumen tabac de cargolar.

Fotografia: Marco Verch. CC