Infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) han realitzat un estudi sobre la percepció de la soledat en dones més grans de 75 anys. Els resultats conclouen que un 60% pateix soledat moderada o severa i afirma que hi ha una clara associació entre soledat i símptomes depressius i que, a més, la soledat pot ser un factor de risc per a malalties cardiovasculars.

Un estudi infermer posa de manifest que més de la meitat de les dones gran pateix soledat

L’estudi, realitzat davant unes dates assenyalades com són les de Nadal, s’ha realitzat sobre una població de 100 dones majors de 75 anys ateses en un centre d’Atenció Primària urbà. A les conclusions s’afirma que aquesta soledat pot ser un factor de risc per a malalties cardiovasculars i a més assegura que existeix una clara associació entre soledat i símptomes depressius, amb una major prescripció de benzodiacepines i antidepressius.

Per a l’autora de l’estudi, la infermera Rocío Rodríguez “això ens fa interpretar que només s’actua sobre les manifestacions de la soledat, però caldria una major interacció social per disminuir la soledat i els símptomes depressius, i millorar la percepció de la salut mental”.

Els resultats de l’estudi, fet sobre dones de 83 anys de mitjana, indiquen que un 34% tenien soledat moderada, (d’aquestes un 61.8% vivien soles), mentre que un 26% presentava soledat severa, (d’aquestes la meitat vivien soles). Del total estudiat, un 62% de les dones eren viudes i un 53% vivien soles. En els casos de soledat moderada, es va observar que el 43.1% tenien baixa percepció de salut mental, un 79.8% patia hipertensió, i un 65.7% dislipèmia. Quasi la meitat, un 46.5% tenien prescrits antidepressius i benzodiacepines.

En el cas de soledat severa, augmentava la presència d’hipertensió, arribant al 88.5%, i també s’observava més dislipèmies (73.1%), i major prescripció d’antidepressius i benzodiacepines (57.7%).

També es va observar que existeix una relació entre depressió severa i soledat severa en un 34.6% de les dones. A més, es va comprovar que a major soledat, pitjor suport social.

Per a Rocío Rodríguez els resultats mostren que “hi ha una clara relació entre soledat i risc de malalties cardiovascular, com demostren les pitjors dades d’hipertensió i dislipèmies en dones que patien soledat severa. Igualment hi ha una connexió entre soledat i pitjor salut mental”.