3 d’agost de 2016

El COIB i la Fundació Víctor Grífols i Lucas porten a Barcelona a la prestigiosa investigadora americana Joan Tronto, reconeguda internacionalment per les seves aportacions sobre el tenir cura com un element de bé públic i una postura moral de la societat i les seves institucions. La Dra Tronto conduirà el seminari permanent d’investigació infermera que es durà a terme del 27 al 29 de setembre.

Seminari sobre ètica de la cura i aplicació de valors en infermeria

L’exercici de les professions de la salut i de l’àmbit social tenen un marc de referencia inherent: l’ètica del tenir cura. En un entorn en el que els professionals han d’exercir èticament alhora que conviure amb diferents polítiques i models d’atenció de salut i socials, el debat és obert.

Per abordar aquesta qüestió, comptem amb una de les veus internacionals més reconegudes en l’àmbit de l’ètica del tenir cura: la Dra. Joan C. Tronto, professora del Departament de Ciència Política de la Universitat de Minnesota i investigadora en estudis sobre la dona i la ciència política al Hunter College i el Graduate School, de la Universitat de Nova York.

La Dra Tronto, que ha fet aportacions rellevants al voltant de la cura com un bé públic, la responsabilitat política en la prestació de les cures i en el debat al voltant de l’ètica de la cura com a marc de referència polític i social, conduirà les dues conferències programades d’aquest seminari.

Programa:


Dimarts, 27 de setembre, 17h

Conferencia: Care as an antidote to neoliberalism. (La cura com a antídot pel neoliberalisme).

Amb la col·laboració de:

Seminari sobre ètica de la cura i aplicació de valors en infermeria

Acte obert a professionals de l’àmbit sanitari de la salut i social, així com a persones amb interès sobre la temàtica. La conferència té una durada d’una hora i posteriorment es donarà pas al debat amb els assistents. La sessió comptarà amb traducció simultània.

La Dra Tronto aportarà la seva personal i reconeguda visió sobre el fet de tenir cura, com un bé social intrínsec a l’ésser humà, com una postura moral de la societat i les seves institucions polítiques i socials. Una societat basada en el fet de tenir cura requereix el desenvolupament d’un conjunt de sensibilitats que totes les persones – i les institucions- haurien de desenvolupar.

El treball de Joan Tronto s’ha centrat els últims anys en posar de relleu com les societats occidentals, estan fallant en el que és una de les seves responsabilitats tenir cura dels ciutadans. Per a Tronto, els valors de la societat neoliberal i basats en les prioritats dels mercats econòmics, han creat un dèficit democràtic que afecta a l’atenció i cura a les persones.

Un sistema que ha provocat una absència de responsabilitats sobre el tenir cura de la societat i que ha generat el que ella anomena “irresponsabilitat privilegiada” per a descriure el fenomen que permet als més afavorits en la societat adquirir serveis d'atenció, delegar la feina de prestació de cures, i evitar la responsabilitat per l'adequació de la pràctica en l'atenció.

Inscriu-te aquí.

Dimecres, 28 de setembre

Conferència: Can care ethics be codified? (Pot ser codificada la cura ètica?)

Acte adreçat a infermeres i infermers, així com a professionals de treball social o psicologia amb interès sobre la qüestió. La conferència té una durada d’una hora i posteriorment es donarà pas al debat amb els assistents. La sessió comptarà amb traducció simultània.

La Dra Tronto es pregunta si la cura pot ser codificada i quina és la perspectiva i contribució professional a partir de  l’ètica de la cura.

Les infermeres i infermers catalans tenen en el Codi d’Ètica, revisat i publicat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya el 2013, els fonaments ètics de la professió i una guia sobre el comportament i les actituds ètiques de les infermeres en la pràctica professional.  Un bon moment per reflexionar sobre les normes que orienten la cura.

Un tema de debat que donarà peu, el dia següent, a un workshop d’un grup reduït d’infermeres expertes i que servirà com a treball inicial de preparació d’una publicació que recollirà els continguts d’aquest seminari.

Inscriu-te aquí.