9 d’abril de 2018

    Amb motiu del recent brot de xarampió a Catalunya amb 11 casos confirmats i els brots detectats en el marc estatal i europeu, el Departament de Salut recorda que és molt important que el personal sanitari estigui correctament immunitzat front aquesta malaltia i que conegui el protocol d’actuació per al personal sanitari davant d’una sospita de xarampió així com els recursos disponibles per a professionals al web de Canal Salut.

    Salut recorda com ha d’actuar el personal sanitari davant d’una sospita de xarampió

    El xarampió és una malaltia vírica altament contagiosa que pot trobar-se a tot el món. La vacunació és la mesura fonamental per prevenir el xarampió. És molt eficaç i ha comportat una davallada espectacular del nombre de casos en països desenvolupats. No obstant això, l'any 2017, els casos de xarampió van incrementar un 400% a Europa i la malaltia va afectar més de 21.000 persones i va causar 35 morts.

    Consulta tota la informació a l'enllaç: