La Vocalia d’Infermeria del treball del COIB ha participat en l'elaboració del document impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància d’un adequat retorn al treball i promoure unes bones pràctiques que facilitin la reincorporació a la feina després d’una absència per motius de salut. Els resultats del treball es van presentar dimarts a la Jornada Tècnica PINSAP 2018 "Aplicant el PINSAP al territori".

Presentada la guia de bones pràctiques per al retorn a la feina després d'absència per motius de salut

El retorn al treball després d'una absència per motius de salut és una etapa fonamental en l'objectiu de restablir i mantenir la salut de les persones, però a la qual no sempre es dona la importància que té ni s'afronta adequadament, amb conseqüències negatives tant per les persones treballadores, com per les empreses i la societat en general.

Els principals eixos de treball que té en compte la guia de bones pràctiques per al retorn a la feina són l’estat de situació de la incapacitat temporal a Catalunya, els beneficis per a les empreses i els treballadors, el context legal actual, els principis bàsics de la gestió del retorn al treball, els principals agents que hi intervenen, les polítiques de retorn al treball en altres països, experiències a Catalunya, les principals barreres i factors facilitadors així com un seguit de recomanacions.

La guia destaca que és essencial la implicació de la direcció de l'empresa i que una política empresarial que incorpori bones pràctiques per facilitar el retorn al treball, beneficia les empreses, els treballadors i la societat. El document desprèn que es requereix millorar la comunicació i coordinació entre els diferents agents durant el procés de baixa laboral i de retorn a la feina.

L'any 2017, a Catalunya es van donar 1.118.593 altes d'incapacitat temporal (IT) per contingències comunes, amb una durada mitjana de 32 dies de baixa i 97.069 altes d'IT per contingències professionals amb una durada mitjana de 38 dies de baixa. En conjunt, en un 9% dels casos la IT va durar més de 3 mesos. La durada mitjana és més alta en cas de tumors, malalties mentals i malalties del sistema circulatori.