4 de novembre de 2016

El grup de polítics britànics APPG ha elaborat un informe anomenat “Triple impacte” en el que insta al govern britànic, la Unió Europea i la OMS que treballin conjuntament per assolir el ple desenvolupament de les competències infermeres, el col·lectiu de professionals de la salut més nombrós i clau en l’assoliment d’una cobertura de salut universal a nivell global.

Polítics britànics posen en relleu l’impacte social i econòmic que tindria el desenvolupament de la infermeria

L’informe, elaborat pel grup de polítics britànics All-Party Parliamentary Group (AGGP), posa de relleu la situació de les infermeres i infermers en un context que, tot i les diferències segons les zones mundials, coincideixen en ser sovint menysvalorades i subestimades en la seva contribució al sistema de salut.

El document, que ha rebut el suport de l’Organització Mundial per la Salut, mostra la urgència d’elevar el perfil de les infermeres i desenvolupar tot el seu potencial si els països volen assolir una cobertura universal en salut. Ho fa principalment elaborant una llista de recomanacions i instant als governs de la Unió Europea i a la pròpia OMS a que treballin conjuntament per assolir els objectius:

1. Elevar el perfil de les infermeres i que siguin eixos centrals en les polítiques sanitàries

Les infermeres tenen un paper enorme a desenvolupar per aconseguir la cobertura de salut universal i així s’hauria de reflectir en la política sanitària i plans globals de salut.

Proposen convocar una cimera mundial d’alt nivell sobre infermeria, orientat als líders polítics i de salut no infermers a fi d’augmentar la consciència sobre les oportunitats i el potencial infermer, crear un compromís polític o establir un procés per a donar suport al seu desenvolupament.

2. Incrementar el suport a plans que promoguin la formació i contractació d’infermeres a nivell global

L’estratègia global de la OMS sobre recursos humans en salut (Workforce 2030) adoptada pels estats membre el 2016, proposa un marc per a fer un ús més efectiu dels treballadors de la salut i desenvolupa plans d’inversió específics per a enfrontar dèficits de personal.

Es proposa treballar amb els països amb ingressos baixos i mitjans a fi de desenvolupar i donar suport als seus plans de plantilles a través de règims d’associació i finançament.

3. Desenvolupar el lideratge de les infermeres

Els líders infermers experts són necessaris en els llocs clau a fi d’ajudar les infermeres a desplegar el seu potencial i assegurar que la mirada infermeria és considerada en la presa de decisions i en la formulació de polítiques.

Entre les propostes està establir un nou programa a gran escala per a desenvolupar lideratges que permetin que les infermeres participin de forma més eficaç en la formulació de polítiques i presa de decisions i assegurar que tots els països tenen llocs de direcció d’infermeria en tota la seva estructura i organització.

4. Possibilitar que les infermeres treballin desenvolupant tot el seu potencial.

Sovint, les infermeres no poden treballar totes les seves competències i potencial. Cal identificar elements facilitadors en aspectes culturals, reguladors i legislatius, identificar i eliminar les barreres i compartir la bona pràctica.

5. Recopilar i difondre les proves sobre l’impacte de la infermeria en l’accés, la qualitat i els costos i assegurar que s’incorporen a les polítiques de salut.

Hi ha diversos estudis modestos sobre l’impacte de la infermeria però cal unificar-los, avaluar-los i impulsar noves recerques que demostrin l’impacte de les actuacions infermeres a gran escala.

En aquest sentit proposen comissionar una investigació per reunir les proves existents i iniciar nous estudis sobre com i on les infermeres milloren l’accés, la qualitat i els costos i quin contribució pot fer la infermeria a l’accés universal a la sanitat.

6. Desenvolupar la infermeria a fi que tingui un triple impacte en la salut, la igualtat de gènere i l’economia.

El desenvolupament i la inversió en infermeres ajudarà a potenciar-les econòmicament i com a líders de la comunitat.

Pots descarregar-te l'informe en l'enllaç inferior