21 de desembre de 2015
    La Direcció de Recursos Humans de l’ICS ha publicat la previsió del calendari de les oposicions. Durant el mes de gener, es publicarà el llistat provisional d’admesos i exclosos i al mes següent, es penjarà al web de l’ICS la llista definitiva.

    En relació a les proves, està previst que la primera prova es realitzi durant el segon trimestre de 2016 i que la fase de concurs finalitzi durant el darrer trimestre de l’any.

    Del total del 21.372 persones inscrites a l’oferta pública, 8.115 s’han inscrit per optar a la categoria d’infermeria i 418 per a infermeres especialistes en obstètrico-ginecològica.