Segons informa avui l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC), un estudi de recerca a diferents centres d’atenció primària de Tarragona, assenyala que més del 14% de les persones que van a la consulta per qualsevol motiu presenta una depressió major. La potenciació del rol infermer en l’abordatge de la depressió serà un dels temes que es tractaran en un taller el XIV Congrés que l’AIFiCC celebrarà els propers 18 i 19 d’abril al Palau de Congressos de Tarragona.

Més del 14% de les persones que es visiten a l'atenció primària pateixen depressió

L’atenció primària és el nivell on es detecten i es tracten els problemes de salut mental més freqüents, i la depressió és un d’ells. Un estudi de recerca a diferents centres d’atenció primària de Tarragona, assenyala que més del 14% de les persones que van a la consulta per qualsevol motiu presenta una depressió major (1), un trastorn amb una alta incidència en la població que provoca discapacitat i té un impacte significatiu tant en la persona que la pateix com en la seva família i el seu entorn més proper.  
Tot i que l’atenció a pacients amb depressió és una tasca habitual en el primer nivell assistencial, sovint hi ha certes dificultats en el diagnòstic, en el maneig i el seguiment dels pacients que fan que els resultats clínics no siguin satisfactoris. German López-Cortacans, infermer i membre del grup de treball de Salut Mental de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), explica que, «l’incompliment dels tractaments antidepressius és freqüent, arribant al 75%. Això posa de manifest, que el seguiment clínic és sovint insuficient i que cal implementar un nou model de maneig de la depressió».
López-Cortacans, doctor en infermeria,  forma part de l’equip investigador del model INDI (Interventions for Depression Improvement). El projecte INDI (2) ha consistit en el disseny d’un model assistencial per millorar el maneig clínic de la depressió en atenció primària. Està basat en el model d’atenció a la cronicitat i dona especial protagonisme al paper de la infermera. S’ha avaluat en els centres d’atenció primària del Camp de Tarragona demostrant la seva eficàcia arribant a reduir un 65% les idees suïcides en persones deprimides en tres mesos. Actualment s’està fent una prova pilot a Tarragona i Sabadell amb l’objectiu d’implementar-ho a tot el territori català. (3) 

La infermera, una figura clau en l’abordatge de la depressió a l’atenció primària 

El rol de la infermera, en aquest nou model d’atenció al pacient amb depressió, és fonamental, diu López-Cortacans, ja que «la infermera té un rol actiu, promovent l’adherència al tractament i oferint psicoeducació, creant un vincle de confiança amb el pacient i la seva família per tal d´ajudar-lo a entendre la malaltia i a valorar la importància del tractament per evitar la prevenció de les recaigudes». 
 
«L’objectiu del tractament és la remissió, és a dir, la desaparició de tots els símptomes depressius i la recuperació funcional del pacient. Per tant, cal aconseguir que el pacient segueixi les pautes terapèutiques, acordant amb ell els objectius del tractament i implicant-lo, juntament amb la seva família, en la seva planificació, especialment en la primera fase de la malaltia. El referent en aquest procés és la infermera d’atenció primària, que serà qui facilitarà informació sobre els antidepressius i qui aclarirà els possibles dubtes que pugui tenir el pacient. Donat l’elevat percentatge de pacients que abandonen la medicació, un 75%, el rol de la infermera en aquest sentit és molt important», comenta el López-Cortacans.
  
Prevalença depressió i ansietat a Catalunya 
Segons les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) realitzada per Departament de Salut al 2016,  1.053.035 catalans de 15 anys o més tenen depressió o ansietat.
 

(1)     Aragonés E, Piñol JL, Labad A, Masdéu RM, Pino M, Cervera J. Prevalence and determinants of depressive disorders in primary care practice in Spain. Int J Psychiatry Med 2004; 34(1): 21-35.
(2)     Aragonés E, Piñol JL, Caballero A.El modelo INDI (INterventions for Depression Improvement). Una propuesta eficaz para mejorar los resultados clínicos de la depresión en atención primaria. Aten Primaria. 2013; 45(4):179---180
(3)     Aragonès et al. Development and assessment of an activestrategy for the implementation of acollaborative care approach for depression in primary care (the INDI·i project). BMC Health Services Research (2017) 17:821