La integració dels sistemes d’informació impulsada pels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies pretén optimitzar el seguiment clínic de prop de 2.000 residents en 17 residències públiques de Catalunya i busca una millora de l'atenció de persones grans i amb discapacitat.

Les residències públiques de Catalunya i l’atenció primària compatiran informació de salut

Els professionals de la salut que treballen a les residències assistides per a gent gran i per a persones amb discapacitat que gestiona la Generalitat de Catalunya comencen a partir d’ara a compartir amb els professionals d’atenció primària l’aplicació informàtica que utilitzen quan atenen els usuaris, segons informa el Govern.

A través d’aquesta integració dels sistemes d’informació, els professionals de la salut de les residències podran accedir i utilitzar aquesta eina informàtica que facilita la gestió de les dades clíniques dels usuaris, que dona suport a la presa de decisions clíniques amb un alt nivell de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta informació als professionals sobre els resultats de la seva activitat. Aquest accés es realitzarà en un entorn segur i amb garanties de respecte a la privacitat dels residents i la confidencialitat de les dades a les quals es tindrà accés.

Els professionals de la salut de l’Equip d’Atenció Primària corresponent al territori al que pertany la residència podran fer ús de l’eina informàtica a les dependències de la residència, per tal que la informació i la història clínica dels residents estigui adequadament registrada i emplenada. Per la seva banda, els professionals de la residència, tant metges com infermeres, podran usar l’aplicatiu per millorar l’atenció als seus usuaris, assimilant les seves funcions a les mateixes que els professionals de l’EAP. A tall d’exemple, podran consultar la història clínica dels residents, introduir dades sobre el diagnòstic que siguin rellevants per a facilitar l’atenció per part dels especialistes, atendre urgències al propi centre o possibles derivacions a urgències, demanar analítiques al CAP i consultar els resultats, demanar visites a especialistes o anotar i prescriure la medicació que necessiten els usuaris.

Es calcula que, en cas d’estendre, en un futur, la integració dels sistemes d’informació a la resta de residències d’arreu de Catalunya –públiques i privades- abastaria gairebé 1.600 centres amb una capacitat de més de 70.600 places.

Imatge: Govern de la Generalitat.