13 d’octubre de 2017

Sota el lema "La Infermera Escolar, un actiu per a la salut dins i fora de l’escola", l'Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE) reunirà les infermeres escolars catalanes i també al conjunt de la comunitat educativa. A la trobada, que es durà a terme a la seu del COIB els dies 12,13 i 14 d’abril, s’hi poden presentar comunicacions fins al 15 de març.

Les infermeres promouen la salut dins i fora les escoles al 2n Congrés d'Infermeria i Salut Escolar a Catalunya

Seguint la línia de les anteriors trobades d’ACISE, la segona trobada pretén treballar i avançar dins el camp de la Infermeria Escolar i ser un espai on poder compartir experiències, aportar idees i nous coneixements, actualitzar continguts i reflexionar sobre com es pot millorar l’atenció i la salut dels alumnes de qualsevol escola.

A part de les infermeres de l’àmbit escolar, en aquest congrés hi té cabuda tota la comunitat educativa (mestres, pedagogs, famílies, associacions …) així com altres professionals de la salut (infermeres, pediatres, fisioterapeutes, psicòlegs...) per tal d’escoltar les demandes i necessitats existents i poder donar respostes consensuades i adients. D’aquesta manera—afirma la organització— «es poden crear sinergies per afavorir als nostres infants i adolescents d’avui dia, i a la societat en general».

L’organització del congrés manifesta la voluntat que aquesta Jornada «sigui també un lloc per compartir, treballar i aportar idees i vivències, entre totes les infermeres i altres professionals relacionats amb el món escolar». L'objectiu de la jornada és proposar solucions i que els professionals s’enriqueixen de totes les aportacions que es facin per poder oferir una millor atenció als alumnes d’escoles bressol, primària, secundària, ordinàries amb unitats USEE, escoles d’educació especial i instituts.

Fins l'1 d'abril de 2018 es poden presentar de comunicacions científiques en format oral o pòsters de treballs científics, experiències de bones pràctiques o casos clínics relacionats amb la infermera i salut escolar.

Inscripcions i més informació a http://acise.cat/.