20 de maig de 2016
  El Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha de fer-se ressò del malestar en el col·lectiu infermer pel que considera un greuge comparatiu identificat arran de la publicació el passat dia 17 de maig de la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).

  Arran de la publicació el passat dia 17 de maig de Diligència del Tribunal Qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) de 12 de maig de 2016, totes les queixes rebudes sense excepció, coincideixen en ressaltar la disconformitat amb el punt primer de l’annex 2 on s’estableixen els criteris que regiran la realització i la valoració de la primera prova de la categoria de diplomat/da en infermeria amb el núm. DSI-T.LLIURE-2015 i on s’anuncia que hi haurà preguntes amb una única resposta correcte, preguntes amb 2 respostes correctes i preguntes amb 3 respostes correctes.

  La resta de tribunals de les altres categories professionals han determinat una única resposta correcta per a cada pregunta, comportant aquest fet un greu greuge comparatiu entre les infermeres i la resta de categories professionals.

  Aquesta convocatòria ja va ser motiu d’una reunió de treball amb directius de l’ICS per tractar de resoldre o, si més no millorar, els múltiples aspectes que havien provocat disconformitats en el procés de convocatòria. Així, el novembre de 2015, des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i l’Asociación de Enfermería Comunitaria  (AEC) es va promoure una reunió amb la gerència i directius de l’Institut Català de la Salut (ICS) i es va pactar el compromís de posar en marxa eines que milloressin substancialment el bon desenvolupament del procés de convocatòria d’oposicions per a diplomats en infermeria i per a infermeres especialistes en obstètrico-ginecològica.

  En coherència amb aquells acords, des del COIB s’ha demanat a l’ICS que faci les gestions oportunes per intentar minimitzar aquest greuge comparatiu de manera que es re-consideri l’oportunitat de mantenir aquest format diferenciat de preguntes de resposta múltiple que ha generat el malestar.

  Tot i així, les infermeres i infermers afectats poden adreçar la seva reclamació a l’Institut Català de la Salut mitjançant aquest model de reclamació, a través del registre de entrada o correu postal certificat a la Unitat de Provisió i Selecció de l’ICS, Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589, 08007 Barcelona.

  Tot i la complexitat inherent en aquests processos de selecció, cal evitar conflictes innecessaris. La convocatòria de places hauria de suposar una oportunitat de millora del servei als ciutadans i del desenvolupament professional de les infermeres participants.
  És per això que des del COIB no s’entén que es faci una modificació tan important del model d’examen, només per a la convocatòria de les infermeres. Tot i que el tribunal està en el seu dret des del Col·legi es considera que aquesta gestió s’hagués hagut de fer millor per no caure en un greuge comparatiu.
   
  Notícies relacionades
   
  • Les infermeres arrenquen el compromís de l’ICS de millorar el procés de la convocatòria d’oposicions 
  • Posicionament del COIB sobre la convocatòria d’Oferta Pública d’Ocupació 2015 
  • El COIB es reunirà amb el gerent de l’ICS per demanar que es canviïn els criteris de la convocatòria d’oposicions