Les infermeres i infermers que es van presentar a les proves d’oposicions per a places públiques d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 ja poden consultar les respostes correctes del primer exercici i per tant saber si són aptes o no. L’ICS inicia així el procés de requalificació de les oposicions de fa 7 anys després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarés nul·les deu preguntes d’aquest exercici.

Les infermeres afectades per la convocatòria de l’ICS del 2010 ja poden consultar la seva situació després de la revisió de les preguntes anul·lades pel TSJC

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet pública la plantilla de respostes correctes i la relació definitiva dels resultats del primer exercici de la convocatòria d’oposicions per cobrir places vacants d’infermeria d’atenció primària de l’any 2010. Els resultats també es podran visualitzar a la fitxa personal de cada opositor en el decurs dels propers dies, segons anuncia l’ICS.

Aquest és el primer pas de l’execució de la sentència del 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que declarava nul·les deu preguntes del primer exercici, resultat del procés judicial iniciat per diverses denúncies d’alguns opositors. Les infermeres i infermers opositors del 2010 poden, doncs, saber si són aptes o no després d’aquesta correcció.

De moment, l’ICS informa que aquelles persones que ara constin com a aptes hauran de realitzar el segon exercici, la prova de català, a excepció de les que puguin acreditar el nivell de català requerit amb documentació. Les que passin aquesta segona prova hauran de presentar els mèrits avaluables, a partir de la setmana de 20 de març, d’acord amb els barems establerts en la convocatòria. Només seran avaluats els mèrits assolits fins el 19 de maig de 2010.

En aquests moments, no hi ha informació disponible sobre com es resoldran les situacions particulars de cada opositor, tant si ara són aptes i passen la resta del procés, com si han passat a una situació de no apte després de la revisió. Una situació que l’ens públic ha de gestionar mentre la convocatòria de places públiques per a infermeres i llevadores del 2015 encara no ha finalitzat.

Recordeu que podeu consultar els vostres dubtes a l’Oficina d’Atenció Col·legial, al telèfon gratuït 900 705 705 o al correu info@coib.cat.