19 de febrer de 2016
  Des que el passat 23 de desembre es va publicar el Reial Decret 954/2015 de prescripció infermera són moltes les veus que s’han manifestat en contra, no només des de la professió infermera sinó també des de les Comunitats Autònomes, que són les que tenen les competències en la provisió dels serveis de salut.

  A data d’avui, aquestes són les comunitats autònomes ja s’han posicionat:

  Cantàbria
   
  Cantàbria va ser la primera comunitat autònoma en interposar un recurs contenció administratiu contra el Reial Decret, abans d’acabar l’any 2015.


  Canàries

  Recurs contenciós administratiu presentat per la Conselleria de Sanidad de Gobierno de Canarias, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  Extremadura

  Recurs contenciós administratiu presentat per la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  País Basc

  Recurs contenciós administratiu presentat per la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  El mateix dia de la publicació del Reial decret van fer una declaració pública d’intencions:
   
  Catalunya

  Recurs contenciós administratiu presentat pel Govern de la Generalitat a la totalitat del Reial Decret i sol·licitud de suspensió cautelar dels articles 2.2., el referent a l’obligatorietat d’acreditació, i el 3.2., relatiu a la prescripció mèdica obligatòria.

  El Departament de Salut s’ha compromès a aprovat la normativa autonòmica que ha de regular la prescripció infermera a Catalunya el més aviat possible.

  Navarra

  Recurs contenciós administratiu presentat pel Gobierno de Navarra, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  La Consejería de Salud del govern navarrès va dictar instruccions d’aplicació a tots els centres sanitaris, públics i privats de la Comunitat Foral

  Illes Balears

  Recurs contenciós administratiu presentat pel Govern de les Illes Balears contra el Reial decret, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  La Comissió de Salut del Parlament balear ha reclamat al Govern central la "derogació immediata" del Reial Decret.
   
  Astúries

  Recurs contenciós administratiu presentat pel Gobierno de Asturias, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat.

  València

  El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el Reial Decret.

  Aragó

  Recurs contenciós administratiu presentat pel Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, i sol·licitud de suspensió cautelar fins que es resolgui definitivament el recurs interposat. Entre els articles que demanen anul·lar o modificar s’hi troben articles 2.2., el referent a l’obligatorietat d’acreditació, i el 3.2., relatiu a la prescripció mèdica obligatòria.

  Andalusia

  Aquesta comunitat autònoma és l’única de l’Estat espanyol que disposa del seu propi decret autonòmic sobre la prescripció infermera, en vigor des del 2009, dotant a les infermeres i infermers del Servicio Andaluz de Salud (SAS) d’un marc jurídic de referència. Segons les últimes dades facilitades pel SAS, les infermeres andaluses van emetre més de 3 milions d’ordres de dispensació de determinats fàrmacs i productes sanitaris.

  Ni la Consejería de Salud ni el SAS s’han pronunciat públicament sobre l’aplicació del Reial Decret 954/2015.