La infermera Neus Buil, infermera quirúrgica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de fa 22 anys, ha estat premiada amb la millor comunicació oral del XIII Congrés Nacional d’Infermeria Quirúrgica celebrat a València a mitjans d’abril. L’objectiu d’aquest treball de recerca era registrar el relat de les primeres infermeres quirúrgiques d’aquest hospital per documentar la professió, ajudar a fer visible la infermera de quiròfan i estudiar l'evolució en les cures de les persones en procés quirúrgic.

La infermera Neus Buil premiada pel seu estudi sobre les primeres infermeres quirúrgiques de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

L’estudi premiat, sota el títol “Toda una vida en quirófano: las primeras enfermeras quirúrgicas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau", és un treball de recerca qualitativa que recull les històries de vides professionals de nou pioneres en la infermeria quirúrgica, des d'un enfocament fenomenològic, i sota el paraigües teòric d'infermeres referents com Callista Roy, Ibrahim Meleis i Patricia Benner. 
L'estudi s'emmarca dins del Treball de Final de Màster del Màster d'innovació i Recerca infermera de la UAB que Neus Buil va defensar el setembre de 2017, sota la direcció de Paola Galbany-Estragués, doctora en ciències de la infermeria i actual degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

La metodologia emprada en l’estudi va girar al voltant d'entrevistes en profunditat amb les infermeres Lucía Varona Franco, Magda Moner Canut, Blanca Carnero García, Lola Fonticoba Sanesteban, Rosa Torrent Esquena, Carmen Ruiz Serrano, Marisa Pueyo Ibáñez, MªJosé Migens Maqueda i Isabel Carbonell Ramírez. Aquestes professionals ja jubilades es van formar com a infermeres quirúrgiques en el mateix l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, treballant als seus quiròfans pràcticament tota la seva vida laboral fins al moment de la seva jubilació. L’estudi revisa aspectes com ara la vocació, l'accés als estudis d'infermeria, la vida a l'escola d'infermeria, la formació com a infermeres quirúrgiques, els quiròfans de l'Hospital de Sant Pau, les persones ateses en l’àmbit quirúrgic, les etapes de canvis i l'etapa final fins al moment de la jubilació.

L’estudi serà publicat a la revista de l’Associació Espanyola d’Infermeria Quirúrgica (AEEQ)