11 de maig de 2018

La Fundació Infermeria i societat convoca les Ajudes a la Recerca Infermera 2018 amb les que vol potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones. Amb un pressupost total de 40.000 euros, els interessats poden presentar les seves sol·licituds del 12 al 31 de maig de 2018.

La Fundació infermeria i societat convoca les ajudes a la recerca infermera 2018

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera, que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones, donar suport econòmic per desenvolupar estudis de recerca, consolidar grups d’investigació i potenciar els investigadors principals que debuten en la recerca. 

 

La convocatòria, les mesures reguladores i el cronograma es poden consultar a la pàgina de projectes de la web de la fundació.

Les línies prioritàries de recerca són: la identificació, avaluació i eficàcia de les intervencions infermeres en la salut de les persones, família o comunitat (especialment en situacions de dependència, violència de gènere, desigualtats socials en salut); l’avaluació d’estratègies d’apoderament a persones en situació d’envelliment i cronicitat; Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els àmbits de la docència, la pràctica clínica i la gestió infermera; l’avaluació de l’eina de la Infermera virtual en relació amb la millora del desenvolupament professional de les infermeres o la millora de l’atenció als usuaris i la promoció i educació per a la salut.

Poden presentar projectes en qualitat d’investigador/a principal aquelles infermeres d’entitats o institucions sanitàries, universitats, centres i organismes de recerca públics o privats, i organitzacions no governamentals. És imprescindible estar en situació normalitzada en relació a la quota col·legial del COIB per optar a les ajudes.

En aquesta edició s'ha posat en marxa una plataforma l'objectiu principal de la qual és facilitar a les col·legiades i col·legiats el procés de sol·licitud de l’ajuda així com la gestió de les memòries durant el temps que duri l’estudi. Tanmateix l’Investigador Principal podrà consultar i autogestionar, amb usuari i contrasenya, la situació del projecte en cada moment. En aquest sentit podeu consultar-ne el Manual d'Ús.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’àrea de recerca mitjançant el correu recerca@infermeriaisocietat.cat