La 21a jornada de l'ACIN “Resiliència: Acompanyant al pacient renal” es dirigeix a tots aquells professionals sanitaris motivats en la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal i tindrà lloc el 24 d’octubre a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

L’Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica organitza una jornada sobre l’acompanyament en les persones amb malaltia renal

La vida de les persones amb malaltia renal crònica i la dels seus cuidadors canvia significativament, tant a nivell físic com emocional. La salut física i emocional van fortament unides, per tant ens trobem amb un usuari potencialment fràgil que requereix una atenció individualitzada des d'un punt de vista holístic.

La resiliència durant aquest procés d'adaptació dependrà de la situació de la persona i del seu entorn més proper. Reforçant-la es contribueix a un canvi de mentalitat afavorint una visió més positiva de la malaltia. Les sessions de diàlisi poden ser monòtones i rutinàries per l’usuari, per això proposar opcions terapèutiques complementàries que permetin amenitzar facilitin una millor vivència del tractament.

Més informació i inscripcions