22 de juny de 2016
  L’Institut Català de la Salut ha publicat la plantilla de respostes correctes de la primera prova de les oposicions per a infermeres amb núm. d’identificació DSI-T.LLIURE-2015.
   
  Després de la publicació de les respostes, s’obre el termini de 10 dies que s’iniciarà el dia 23 de juny 2016 i finalitzarà el dia 5 de juliol de 2016, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les al·legacions que considerin oportunes en els termes establerts en la base 1.10 de les bases generals.
   
  Us facilitem un model d’al·legació sobre aquest qüestionari
   
  Les al·legacions s’han d’enviar a la Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut. La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:
   
  • Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona)
   
  • Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut.